Polish Snail Holding

ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg

 dział hodowlany: tel. +48 601 167 524

 p.piwowarski@polishsnailholding.com

Hodowla ślimaków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym

W związku z licznymi pytaniami osób zainteresowanych założeniem hodowli ślimaków spółka Polish Snail Holding informuje o podatkowym aspekcie prowadzenia hodowli.
 
Hodowcy ślimaków nie zapłacą PIT-u.

O ile hodowla spełnia pewne warunki, będzie stanowiła działalność rolniczą, czyli zgodnie z ustawą o PIT nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z ustawą o PIT, podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają działy specjalne produkcji rolnej, do których zaliczane są między innymi: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, chów i wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Hodowla ślimaków nie jest wymieniona w tej specyfice rodzajowej, nie będzie więc działem specjalnym produkcji rolnej podlegającej opodatkowaniu PIT.
 
 
Hodowanie ślimaków kwalifikuje się jako działalność rolnicza, niepodlegająca pod ustawę o PIT. Innymi słowy jest to działalność wyłączona spod opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby, które hodują i sprzedają ślimaki zapłacą więc podatek rolny wg aktualnych stawek. 
 
Działalność rolnicza polega na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego. Jest nią także produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
 
miesiąc - w przypadku roślin,
16 dni - w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
- licząc od dnia nabycia.
 
Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6.05.2014 r. o sygn. ILPB1/415-315/14-2/IM.

Pytania i odpowiedzi czyli jak założyć hodowlę ślimaków

Osoby zainteresowane innymi aspektami zakładania i prowadzenia hodowli zapraszamy
do kontaktu z naszą firmą

Dział współpracy z hodowcami:
Polish Snail Holding Paweł Piwowarski
p.piwowarski@polishsnailholding.com
 
lub telefonicznego: 601 167 524