Polish Snail Holding

ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg

 dział hodowlany: tel. +48 601 167 524

 p.piwowarski@polishsnailholding.com

OŚWIADCZENIE Polish Snail Holding

Od dłuższego czasu obserwujemy wzmożone działania, których jedynym celem jest dyskredytacja spółki Polish Snail Holding oraz jej bogatego dorobku biznesowego wśród partnerów biznesowych. Z całą stanowczością oświadczamy, że informacje zawarte na jednym z branżowych for internetowych całkowicie mijają się z prawdą i nie stanowią w żaden sposób odzwierciedlenia obecnej sytuacji firmy Polish Snail Holding.

Firma Polish Snail Holding nie planuje sprzedaży żadnego składnika majątkowego należącego do spółki PSH. Nieprawdziwe są również informacje, które co jakiś czas pojawiają się na różnych forach, jakoby firma Polish Snail Holding miała zakończyć swoją działalność gospodarczą.

Spółka PSH realizuje swoją bieżącą działalność na wielu polach rozwojowych i badawczych, także rozszerzając swoje zainteresowanie na rynki pozaeuropejskie, w Korei Południowej oraz w Afryce, czego dobitnym przykładem jest otwarcie spółki celowej w Republice Południowej Afryki.

Spółka PSH cały czas pozostaje również aktywna na rynku polskim, współpracując stale z hodowcami ślimaków z terenu całego kraju, a także firmami dystrybuującymi oraz sieciami sprzedającymi produkty marki Polish Snail Holding.

Ponadto spółka PSH cały czas prowadzi zaawansowane badania naukowe nad mięsem ślimaków, śluzem i muszlami w celu ich biznesowego wykorzystania. Warto podkreślić, że w wielu badaniach, spółka stale współpracuje z Polską Akademią Nauk, na zasadach obustronnej umowy współpracy naukowo-badawczej, co świadczy o wysokiej wiarygodności PSH i jej olbrzymiego zaawansowania technologicznego i merytorycznego.

Polish Snail Holding cały czas również inwestuje w nowe produkty spożywcze na bazie mięsa ślimaka, w celu poszerzenia swojej aktualnej oferty handlowej. Prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność promocyjną, kreując kulturę spożywania ślimaków w Polsce.

Spółka Polish Snail Holding jest wiarygodnym partnerem biznesowym dla swoich kontrahentów i kooperatorów, w każdym aspekcie współpracy biznesowej.

Z całą stanowczością zaznaczamy, że marka Polish Snail Holding podlega ochronie prawnej, jak również ochronie jej dobrego imienia. Informujemy, że przeciwko osobom oraz podmiotom, które rozpowszechniają oraz dopuszczają/zezwalają do rozpowszechnienia za pomocą środków masowego przekazu, w tym for internetowych, nieprawdziwych informacji na temat spółki, zostaną podjęte odpowiednie czynności prawne w celu zapewnienia ochrony dobrego imienia firmy i marki Polish Snail Holding.

zespół PSH